top of page

Staňte sa manažérmi svojho zdravia.....

 

     Veľmi dlho sme sa pohrávali s myšlienkou, ako  rozšíriť služby našej ambulancie tak, aby sme našich pacientov motivovali a uľahčili im pravidelné  meranie krvného tlaku a iných dôležitých telesných parametrov  aj mimo dohodnutých kontrol u nás. Zároveň by sme nasmerovali našich pacientov k vyššej prevencii,  pri dostupnosti nameraných údajov pre nás.

      

     Pri riešení tejto úlohy sme prišli do kontaktu so spoločnosťou iHealth, ktorá bola založená v r. 2009 v Silicon Valley v USA a ktorá v r. 2013 otvorila svoju pobočku v EU. Spoločnosť iHealth vyrába inovatívne a klinicky testované zdravotné zariadenia, ktoré sú prepojené cez mobilné aplikácie a  umožňujú cez cloud-ové riešenie našim pacientom zdieľanie nameraných hodnôt online  priamo s nami, samozrejme v prípade ak si to pacient praje. Takáto komunikácia posúva vzťah lekár – pacient na celkom novú kvalitatívnu úroveň.

    

     Keďže sú produkty spoločnosti iHealth užívateľsky veľmi intuitívne, kvalita meraní je veľmi presná a  naviac boli dizajnované so známymi dizajnérmi, rozhodli sme sa pre vzájomnú spoluprácu.

 

     Všetky nami ponúkané produkty sme osobne otestovali a s ich funkčnosťou sme boli spokojní. Veríme, že pokiaľ máte záujem o prevenciu a chcete lepšie poznať signály, ktoré Vám dáva Vaše telo, produkty iHealth Vám k tomu dopomôžu.

 

     Nižšie uvedné produkty je možné zakúpiť si v našej ambulancii pri vyšetrení. Stačí, keď pri online objednávani Vašej návštevy uvediete do poznámky o ktorý produkt máte záujem, resp. pokiaľ máte už termín rezervovaný, napíšte nám jednoducho email. 

     

iHealth Core
complexný osobný analyzátor 
iHealth Lite
inteligentná osobná váha 
iHealth Feel 
ramenný merač krvného tlaku
 
iHealth Sense
zápästný merač krvného tlaku
 
iHealth Edge
merač Vašich aktivít a spánku
iHealth Air
pulzný oximeter
bottom of page