top of page

Naše služby

 

     Našim pacientom poskytujeme širokú škálu služieb a vyšetrení:

 

  • kompletné kardiologické vyšetrenie

  • preventívne vyšetrenia športovcov 

  • predoperačné vyšetrenia 

  • echokardiografické vyšetrenie 

  • 24 hodinové monitorovanie tlaku na vylúčenie alebo potvrdenie hypertenzie

  • 24 hodinový záznam EKG na diagnostikovanie porúch rytmu

 

      Našim klientom ponúkame starostlivosť bez dlhých čakacích dôbPacientov objednávame na nimi vybraný konkrétny dátum a hodinu – bez poplatkov. Objednávací systém funguje podľa potrieb pacienta / resp. jeho zákonného zástupcu/- telefonicky alebo online. 

     Pokiaľ je pacient odoslaný na vyšetrenie od svojho všeobecného lekára, alebo iného odborného lekára (t.j. s výmenným lístkom), vyšetrenie je hradené zdravotnou poisťovňou, v ktorej je pacient poistený (naša ambulancia má podpísané zmluvy so všetkými poiťovňami).

     V prípade akéhokoľvek iného vyšetrenia, ktoré nie je vyžiadané všeobecným / odborným lekárom, (preventívne vyšetrenia na vlastnú žiadosť pacienta, vyšetrenia športovcov atď) je vyšetrenie hradené pacientom. Vyšetrenie je spoplatnené podľa platného cenníka dostupného v našej ambulancii.

     

      

MUDr. Marcela Ivanova, Detská kardiologická ambulancia, detské kardio, detský kardiológ

V našej ambulancii pristupujeme ku každému pacientovi individuálne a v dostatočnom časovom horizonte. 

Prevencia je najlepší spôsob predcházania zdravotných komplikácií. V našej ambulancii zabezpečujeme preventívne kardiologické vyšetrania a kardio vyšetrenia športovcov vo veku do 26 rokov.

bottom of page