top of page

O nás

     Detská kardiologická ambulancia CENTRUM MLADÉ SRDCE s.r.o. pôsobí V Bratislave od r. 2004.

Ambulancia poskytuje diagnostickú, liečebnú, preventívnu a poradenskú činnosť pre deti  a dorast - študentov denného štúdia do 25 rokov .

 

Máme podpísané zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami: Všeobecná poisťovňa – 25,  Dôvera- 24, Union zdravotná poisťovňa - 27. Všeobecná zdravotná poisťovňa hradí vyšetrenie  u pacientov do 26 rokov.  

 

Vyšetrenie je možné viesť v anglickom aj ruskom jazyku.

 

     Detská kardiologická ambulancia je vybavená moderným prístrojovým vybavením, ktoré zabezpečuje kompletné neinvazívne kardiologické vyšetrenie pacientov so širokou škálou kardiologických ťažkostí na špičkovej úrovni. V prípade potreby zabezpečíme ďalšie vyšetrenia a  liečbu v Detskom kardiocentre.

 

     

MUDr. Marcela Ivanova, Detská kardiologická ambulancia, detský kardiológ, srdce,
MUDr. Marcela Ivanová

 

MUDr. Marcela Ivanová pôsobila 18 rokov v NÚSCH a.s. Detské kardiocentrum, kde sa venovala hlavne diagnostike, liečbe hypertenzií v detskom veku – primárnej  aj sekundárnej, realizovala konziliárne vyšetrenia hypertenzných kríz v DFNsP v Bratislave. Okrem toho ordinovala v ambulancii Detského kardiocentra, kde hlavnou náplňou bola starostlivosť o deti s vrodenými vývojovými  chybami srdca, s poskytovaním diagnostiky, liečby , indikácie na operácie a pooperačnej starostlivosti.

Súčasne sa zaoberala aj publikačnou  činnosťou v odborných lekárskych časopisoch a prednášala na niekoľkých významných kardiologických kongresoch.

Monika Lengyelová

 

Má bohaté skúsenosti s prácou s deťmi. Pôsobila 6 rokov v NsP Staré Mesto v Bratislave na novorodeneckom oddelení. Svoje skúsenosti si rozšírila na poliklinike v Ružinove kde pôsibla 7 rokov v dermatologickej ambulancii pre deti a dospelých. Svoju prax si ďalej zdokonaľovala  v neštátnej pediatrickej ambulancii Bambi s.r.o., kde pôsobila 16 rokov ako detská sestra.

bottom of page