top of page

Preventívne vyšetrenia a vyšetrenia športovcov

 

     Pozitívny vplyv športovej aktivity na zdravie človeka je všeobecne dobre známy, či už ide o rekreačný  alebo organizovaný súťažný šport. 

 

     Mnohí aktívni športovci sú však nositeľmi skrytých ochorení srdca, ktoré nemusia mať žiadnu klinickú manifestáciu. Pri určitých okolnostiach môže byť toto ochorenie príčinou závažných komplikácií počas súťažného športu.

         

     Fyzická aktivita u mladých ľudí s takýmito predispozíciami  zvyšuje riziko vzniku závažnej poruchy rytmu srdca. Mnohé z týchto ochorení nemusia mať žiadne varovné signály.

     

     Pri štandardtnom vyšetrení športovca u praktického alebo aj telovýchovného  lekára nie je vždy možné uvedené poškodenie srdca odhaliť. Vyšetrenie u kardiológa pomocou echokardiografie pomôže určiť  diagnózu a minimalizuje fatálne následky. 

bottom of page